Cenník služieb

1. Elektrické skútre blinkee.city

1.1 Sadzby a poplatky využitia zdieľaných elektrických skútrov v mestách, kde poskytuje služby Blinkee.city SK s.r.o. Zoznam aktuálnych miest je k nahliadnutiu na webovej stránke blinkee.city/sk a v mobilnej aplikácii.

Č. Prvok prenájmu Cena s DPH
1. Aktivačný poplatok 0 EUR
2. 1 minúta jazdy 0,19 EUR
3. 1 minúta pauzy 0,09 EUR
4. Maximálny denný poplatok. (Platí od 00:00 do 23:59 aktuálneho dňa) 22 EUR
Č. Udalosť Poplatok
1. Cena za opravu vozidla, ak na ňom zákazník spôsobil škodu, lebo viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, alebo iných psychotropných látok Plné náklady na opravu vozidla vrátane prepravných nákladov a preplatenie prípadných pokút
2. Poplatok za odstavenie vozidla mimo vyznačenej zóny Poplatok podľa vzdušnej vzdialenosti od najbližšej hranice zóny:
do 10m = 1 EUR
do 100m = 1,90 EUR
do 500m = 4,90 EUR
do 1000m = 9,90 EUR
nad 1000m = nemožno odstaviť. Ak sa jedná o vybitý skúter, poplatok je 9,90 EUR + 0,40 EUR / km za prepravu vozidla späť do zóny
3. Poplatok za odstavenie vozidla nevhodným spôsobom 25,50 EUR
4. Poplatok za odstavenie vozidla na súkromnom pozemku, kde je znemožnená ďalšia výpožička bez prekonávania prekážok 25,50 EUR
5. Poplatok za prepravu vozidla späť na hranicu najbližšej zóny v prípade prerušenia prenájmu mimo vyznačenej zóny Poplatok podľa vzdušnej vzdialenosti od najbližšej hranice zóny:
do 10m = 1 EUR
do 100m = 1,90 EUR
do 500m = 4,90 EUR
do 1000m = 9,90 EUR
nad 1000m = nemožno odstaviť. Ak sa jedná o vybitý skúter, poplatok je 9,90 EUR + 0,40 EUR / km za prepravu vozidla späť do zóny
6. Celková cena elektrického skútra 2998,80 EUR