Zľava pre zdravotníckych pracovníkov

Ako to funguje?

Ak ste lekárom, zdravotníckym pracovníkom alebo študentom medicíny, pošlite selfie so svojím preukazom členstva Slovenskej lekárskej komory, preukazom členstva Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, preukaz študenta na škole so zdravotníckym zameraním, alebo iný dokument preukazujúci pracovný pomer v zdravotníctve na info@blinkeecity.sk. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, stiahnite si najskôr appku blinkee.city a dokončite registráciu. Po odoslaní e-mailu od nás dostanete kód nároku na zľavu - na darčekové minúty - ktorý musíte do aplikácie nahrať pred vypožičaním skútra.

Zľava začína 13. marca 2020 (pondelok) o 00:01 hod. Táto zľava vás oprávňuje na 200-minútovú bezplatnú jazdu, ktorá sa môže po nahraní propagačného kódu použiť na viac ciest najneskôr od 30. júna 2020.

Zľavu majú k dispozícii iba lekári, zdravotnícki pracovníci a študenti medicíny, ktorí sa preukážu komornou členskou kartou, preukazom OMSZ alebo študentským občianskym preukazom, ktorý musia poslať na e-mailovú adresu info@blinkeecity.sk. Kód na uplatnenie voľných minút Vám pošleme späť e-mailom, ktorý musíte pred začatím prenájmu nahrať do aplikácie v ponuke „Zadajte kód“. Voľné minúty je možné využiť iba na jazdu, nie na pauzu. Darčekové minúty sa odpočítavajú z času jazdy po prenájme a voľné minúty, ktoré sa dajú ešte použiť, nájdete v aplikácii v ponuke „Zostatok minút“.

Darčekové minúty sa nedajú zameniť za hotovosť a sú neprenosné. Spoločnosť Blinkee.city vám neposiela žiadne osobitné oznámenia o minútovom zostatku alebo o ich exspirácii. Blinkee.city si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť voľné minúty a nezodpovedá za žiadne škody spôsobené technickými problémami s aplikáciou alebo systémom. Ak sa voľné minúty do dátumu skončenia platnosti nevyužijú, spoločnosť Blinkee.city ich nevyužitú časť peňažne nekompenzuje, ani neobnovuje. Spoločnosť Blinkee.city nezodpovedá za to, ak používateľ z dôvodu chýbajúcich informácií nevyužije voľné minúty. Zľava – voľné minúty - je platná do 30. júna 2020.

Počas trvania akcie môže spoločnosť Blinkee.city poskytnúť voľné minúty maximálne 50 používateľom.