Regulamin promocji “Majówka z Blinkee”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Majówka z Blinkee” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki otrzymania kodu rabatowego w ramach usługi blinkee.city.
 2. Organizatorem promocji jest Green Electricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643112, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272783384 i kapitale zakładowym w wysokości 66 700 złotych (całkowicie wpłaconym), dalej „GE”.

§ 2. Zasdy uczesstnictwa

 1. W promocji “Majówka z Blinkee” może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. zaakceptuje Regulamin promocji oraz Regulamin usługi binkee.city w Polsce,
  3. aktywuje w aplikacji blinkee.city na swoim koncie kod “HULAJWMAJU” dający 7 minut darmowej jazdy na wszystkich pojazdach blinkee.city w miastach posiadających usługę blinkee.city.
 2. Każda osoba, która weźmie udziału w promocji otrzyma możliwość uzyskania, po spełnieniu Zasad Uczestnictwa, 7 minut na koncie minutowym w aplikacji blinkee.city na darmowe przejazdy.
 3. Skorzystać z promocji można tylko w okresie od 30.04.2021 r. do 03.05.2021 r..
 4. Organizator informuje, że minuty zostaną nadane pierwszym 1000 osobom, które w okresie trwania promocji jako pierwsze aktywują w aplikacji blinkee.city kod. Środki zostaną nadane automatycznie i trafią bezpośrednio na konto minutowe użytkownika, który spełnił warunki zawarte w § 2.1.
 5. Środki będą możliwe do wykorzystania do 03.05.2021 r.
 6. Środki o wartości 7 minut, otrzymane na saldo minutowe w mobilnej aplikacji blinkee.city są środkami niezwrotnymi i niewymienialnymi na ich pieniężną równowartość.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. GE jest administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez GE w celu realizacji promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie https://blinkee.city/pl/privacy

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia Regulaminu usługi blinkee.city oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.blinkee.city/pl/terms