Polityka prywatności

Informacje wstępne

Administratorem zbieranych danych jest Green Electricity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS 0000643112, NIP 5272783384, REGON: 365684398 . Dane kontaktowe: telefon: +48 (22) 290 25 25, e-mail: contact.pl@blinkee.city.

Green Electricity Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *blinkee.city. Dane gromadzone w logach, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania oraz zarządzania serwisem Blinkee.city.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką serwis WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Blinkee.city nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Rejestracja na stronie i aplikacji

W domenie *.blinkee.city/ lub aplikacji blinkee.city w celu realizacji usług użytkownik musi dokonać rejestracji. Dostęp do formularza rejestracyjnego jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”. Dane podane w trakcie rejestracji niezbędne są do realizacji usługi.

Sposób rejestracji:

 1. Poprzez kliknięcie w przycisk „Nie mam jeszcze konta, utwórz nowe” użytkownik przechodzi do formularza podania danych rejestracyjnych: „Email, hasło”
 2. Następnie Użytkownik potwierdza rejestrację, poprzez otrzymanie maila weryfikującego adres e-mail i kliknięcie w link wysłany na adres podany w polu „Email”.
 3. System odnotowuję adres IP, datę oraz czas zapisania się do serwisu. Dane przechowywane są przez czas nieokreślony.
 4. Po potwierdzeniu rejestracji i po zalogowaniu się na swoje konto, użytkownik podaje następujące dane:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Numer telefonu
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • Ulica
  • Numer domu/mieszkania
  • Numer karty debetowej/kredytowej
  • Okres ważności karty debetowej/kredytowej
  • Kod CCV karty debetowej/kredytowej
 5. Ponadto, użytkownik udostępnia skan/zdjęcie prawa jazdy lub dowodu osobistego poprzez opcję „Dokumenty” w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie zapewnienia rozliczalności Użytkowników wykorzystujących udostępniane pojazdy
 6. Opcjonalnie użytkownik może edytować opcję dane do faktur. W ramach wystawiania faktur zbieramy dane takie jak:
  • Nazwa firmy
  • Kraj zamieszkania
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • NIP
 7. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Green Electricity Sp. z o.o.
 8. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik przekaże Green Electricity Sp. z o.o. przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (eng. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)). Green Electricity Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, w celu realizacji Umowy zawartej z Użytkownikiem.
 9. Green Electricity Sp. z o.o. nie przekazuje zebranych danych osobowych do innych podmiotów, w celu realizacji usług, na które użytkownik nie wyraził zgody.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez wysłanie maila na adres: info@blinkee.city.
 11. Dane osobowe Użytkowników zebrane przez Green Electricity Sp. z o.o. mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 12. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Green Electricity Sp. z o.o.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy współpracy a po jej zakończeniu przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa oraz dochodzenia swoich praw przed sądem (np. wskazanie danych osobowych osoby, która popełniła wykroczenie).

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych i o użytkownikach serwisu. Dla poszczególnych serwisów *.blinkee.city/ wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

 1. _ga oraz _gat – plik do wykorzystywania na platformie Google Analytics cookie, w celu monitorowania sposobów przeglądania stron *blinkee.city/ przez Użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis *blinkee.city/ zawiera odnośniki do innych stron WWW, należących do firm zewnętrznych. Green Electricity Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów Green Electricity Sp. z o.o.

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Green Electricity Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Green Electricity Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Green Electricity Sp. z o.o. i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów współpracy.
 3. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Green Electricity Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z Green Electricity Sp. z o.o., w zakresie w którym współpraca odbywa się w celu dostarczenia usługi blinkee.city dla Użytkowników.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
 9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.