Cennik usług (Załącznik nr 1 do Regulaminu) obowiązuje od 13 marca 2021 r.

1. System elektrycznego skutera miejskiego

1.1. Maksymalne ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w miejscach świadczenia usług przez GE. Lista dostępnych aktualnie miejscowości znajduje się na stronie www oraz w aplikacji. W przypadku promocji w danej miejscowości informacje znajdują się na stronie www oraz w aplikacji.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu)

2,50 zł

2.

1 minuta jazdy

0,69 zł

3.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

4.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian.

69 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Utrata/zagubienie kasku

500 zł

2.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

Całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

3.

Pozostawienie otwartego bagażnika skutera w czasie pauzy lub po dokonaniu zwrotu skutera

100 zł

4.

Pozostawienie kasku poza zamkniętym bagażnikiem skutera w czasie Pauzy lub po dokonaniu Zwrotu Skutera

100 zł

5.

Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:

do 0,5 km = 10 zł

od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km

6.

Opłata za pozostawienie pojazdu niezgodnie z przepisami

Opłata w wysokości 100 zł.

7.

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 100 zł.

8.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:

do 0,5 km = 10 zł

od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km

9.

Wartość pojazdu

12 300 zł2. System elektrycznej hulajnogi miejskiej blinkee.city

2.1. Maksymalne ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznej hulajnogi miejskiej w miejscowościach świadczenia usług przez GE. Lista dostępnych aktualnie miejscowości znajduje się na stronie www oraz w aplikacji. W przypadku promocji w danej miejscowości informacje znajdują się na stronie www oraz w aplikacji.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu)

2,50 zł

2.

1 minuta jazdy

0,59 zł

3.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

4.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie z hulajnogi. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia).

69 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

2.

Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:

do 0,5 km = 10 zł

od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km

3.

Opłata za pozostawienie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innym uczestnikom ruchu

Opłata w wysokości 100 zł.

4 .

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 100 zł.

5.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:

do 0,5 km = 10 zł

od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km

6.

Wartość pojazdu

2500 zł

7.

Zakończenie przejazdu poza punktem mobilności, jeśli pojazd został wynajęty z punktu mobilności

30 zł

8.

Zakończenie przejazdu poza punktem mobilności, jeśli pojazd został wynajęty poza punktem mobilności

30 zł3. System roweru miejskiego oraz roweru elektrycznego blinkee.city

3.1. Maksymalne ceny i opłaty za korzystanie z systemu roweru miejskiego oraz roweru elektrycznego w miejscowościach wskazany w aplikacji i na stronie www. W przypadku promocji w danej miejscowości informacje znajdują się na stronie www oraz w aplikacji.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

30 minut jazdy

1 zł

2.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

3.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie z roweru. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian.

69 zł

4.

Wartość pojazdu

3000 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody dla systemów roweru miejskiego, roweru elektrycznego, hulajnogi elektrycznej i skutera elektrycznego blinkee.city

1.

Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu

100 zł za sprowadzenie pojazdu + 100 zł ewentualny koszt odholowania pojazdu przez Policje + 30 zł ewentualny koszt za pierwszą dobę postoju na parkingu policyjnym

2.

Zabrudzenie pojazdu lub elementów wyposażenia pojazdu

50 zł za pojazd