1. System elektrycznego skutera miejskiego

1.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w Warszawie, Krakowie, Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie), Wrocławiu, Łodzi, Koszalinie, Kołobrzegu, Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Kielcach, Bydgoszczy, Katowicach, Bielsko-Białej, Tarnowie, Toruniu, Gliwicach

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

1 minuta jazdy

0,69 zł

2.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

3.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian.

89 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Utrata/zagubienie kasku

500 zł

2.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

Całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

3.

Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w wysokości 100 zł do 5 km. Kara w wysokości 200 zł powyżej 5 km.

4.

Opłata za pozostawienie pojazdu niezgodnie z przepisami

Opłata w wysokości 100 zł.

5.

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 100 zł.

6.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

do 5 km poza strefą 100 zł, powyżej 5 km poza strefą 200 zł

7.

Wartość pojazdu

10 000 zł

1.2 Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w powiecie ostrowskim.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

10 minut jazdy

2,90 zł

2.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

3.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia).

89 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Utrata/zagubienie kasku

500 zł

2.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

3.

Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w wysokości 100 zł do 5 km. Opłata w wysokości 200 zł powyżej 5 km.

4.

Opłata za pozostawienie pojazdu niezgodnie z przepisami

Opłata w wysokości 100 zł.

5.

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 100 zł.

6.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

do 5 km poza strefą 100 zł, powyżej 5 km poza strefą 200 zł

7.

Wartość pojazdu

10 000 zł

1.3 Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w Poznaniu i Koszalinie/Kołobrzegu.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

1 minuta jazdy

0,59 zł

2.

opłata startowa

1,50 zł

3.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

4.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia).

89 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Utrata/zagubienie kasku

500 zł

2.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

3.

Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w wysokości 100 zł do 5 km. Kara w wysokości 200 zł powyżej 5 km.

4.

Opłata za pozostawienie pojazdu niezgodnie z przepisami

Opłata w wysokości 100 zł.

5.

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 100 zł.

6.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

do 5 km poza strefą 100 zł, powyżej 5 km poza strefą 200 zł

7.

Wartość pojazdu

10 000 zł

2. System elektrycznej hulajnogi miejskiej blinkee.city

2.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznej hulajnogi miejskiej w Warszawie, Krakowie, Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Gliwicach, Elblągu, Lublinie, Powiecie Ostrowskim, Kielcach, Katowicach, Skawinie, Wieliczce, Myślenicach, Bielsko-Białej, Tarnowie, Piasecznie, Ostrowie Wielkopolskim, Płocku.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu)

2,50 zł

2.

1 minuta jazdy

0,49 zł

3.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

4.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie z hulajnogi. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia).

89 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu

100 zł za pozostawienie pojazdu poza strefą + 100 zł ewentualny koszt za odholowanie pojazdu + 30 zł ewentualny koszt za pierwszą dobę postojową na parkingu policyjnym

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

2.

Opłata  za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w wysokości 100 zł do 5 km. Opłata w wysokości 200 zł powyżej 5 km.

3.

Opłata za pozostawienie pojazdu w sposób zagrażający ruchu drogowemu

Opłata w wysokości 100 zł.

4.

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 100 zł.

5.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

do 5 km poza strefą 100 zł, powyżej 5 km poza strefą 200 zł

6.

Wartość pojazdu

2500 zł

2.2. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznej hulajnogi miejskiej w Łodzi

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu)

2,00 zł

2.

1 minuta jazdy

0,50 zł

3.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

4.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie z hulajnogi. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia).

89 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

2.

Opłata  za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w wysokości 100 zł do 5 km. Opłata w wysokości 200 zł powyżej 5 km.

3.

Opłata za pozostawienie pojazdu w sposób zagrażający ruchu drogowemu

Opłata w wysokości 100 zł.

4.

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 100 zł.

5.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

do 5 km poza strefą 100 zł, powyżej 5 km poza strefą 200 zł

6.

Wartość pojazdu

2500 zł

3. System roweru miejskiego oraz roweru elektrycznego blinkee.city

3.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu roweru miejskiego oraz roweru elektrycznego w Rzeszowie

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Kwota opłaty (brutto)

1.

30 minut jazdy

1 zł

2.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

3.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie z roweru. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian.

89 zł