Cennik

1. System elektrycznego skutera miejskiego

1.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, Kielcach, Krakowie, Koszalinie/Kołobrzegu, Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie), Lublinie, Białymstoku.
Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty (brutto)
1. 1 minuta jazdy 0,69 zł
2. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
3. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian. 89 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 300 zł
2. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku, gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością Klienta. koszt usługi naprawy, ale nie więcej niż 500 zł
3. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
4. Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu 100 zł koszt przestawienia pojazdu + koszt ewentualnego postępowania administracyjnego (mandat)
5. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług 100 zł koszt transportu + naliczony czas wypożyczenia.
6. Wartość pojazdu 13 300 zł
1.2 Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w powiecie ostrowskim.
Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty (brutto)
1. 10 minut jazdy 2,90 zł
2. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
3. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia). 89 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 300 zł
2. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku, gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością Klienta. koszt usługi naprawy, ale nie więcej niż 500 zł
3. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
4. Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu 100 zł koszt przestawienia pojazdu + koszt ewentualnego postępowania administracyjnego (mandat)
5. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług 100 zł koszt transportu + naliczony czas wypożyczenia.
6. Wartość pojazdu 13 300 zł

2. System elektrycznej hulajnogi miejskiej blinkee.city

2.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznej hulajnogi miejskiej w Warszawie, Krakowie, Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Rzeszowie, Bydgoszczy i Poznaniu.
Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty (brutto)
1. Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu) 2,50 zł
2. 1 minuta jazdy 0,49 zł
3. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł