Cennik

1. System elektrycznego skutera miejskiego

1.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Kielcach, Krakowie, Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie), Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Bydgoszczy, Katowicach, Skawinie, Wieliczce, Tarnowie, Myślenicach, Toruniu, Gliwicach, Elblągu.
Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty (brutto)
1. 1 minuta jazdy 0,69 zł
2. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
3. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian. 89 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 500 zł
2. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
3. Kara za pozostawienie pojazdu poza strefą kara w wysokości 100 zł do 5 km. Kara w wysokości 200 zł powyżej 5 km.
4. Kara za pozostawienie pojazdu niezgodnie z przepisami Kara w wysokości 100 zł.
5. Kara za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym Kara w wysokości 100 zł.
6. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług do 5 km poza strefą 100 zł, powyżej 5 km poza strefą 200 zł
7. Wartość pojazdu 10 000 zł
1.2 Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w powiecie ostrowskim.
Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty (brutto)
1. 10 minut jazdy 2,90 zł
2. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
3. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia). 89 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 500 zł
2. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
3. Kara za pozostawienie pojazdu poza strefą kara w wysokości 100 zł do 5 km. Kara w wysokości 200 zł powyżej 5 km.
4. Kara za pozostawienie pojazdu niezgodnie z przepisami Kara w wysokości 100 zł.
5. Kara za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym Kara w wysokości 100 zł.
6. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług do 5 km poza strefą 100 zł, powyżej 5 km poza strefą 200 zł
7. Wartość pojazdu 10 000 zł
1.3 Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w Poznaniu i Koszalinie/Kołobrzegu.
Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty (brutto)
1. 1 minuta jazdy 0,59 zł
2. opłata startowa 1,50 zł
3. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
4. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia). 89 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 500 zł
2. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
3. Kara za pozostawienie pojazdu poza strefą kara w wysokości 100 zł do 5 km. Kara w wysokości 200 zł powyżej 5 km.
4. Kara za pozostawienie pojazdu niezgodnie z przepisami Kara w wysokości 100 zł.
5. Kara za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym Kara w wysokości 100 zł.
6. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług do 5 km poza strefą 100 zł, powyżej 5 km poza strefą 200 zł
7. Wartość pojazdu 10 000 zł

2. System elektrycznej hulajnogi miejskiej blinkee.city

2.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznej hulajnogi miejskiej w Warszawie, Krakowie, Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Rzeszowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Toruniu, Gliwicach, Elblągu.
Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty (brutto)
1. Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu) 2,50 zł
2. 1 minuta jazdy 0,49 zł
3. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu 100 zł za pozostawienie pojazdu poza strefą + 100 zł ewentualny koszt za odholowanie pojazdu + 30 zł ewentualny koszt za pierwszą dobę postojową na parkingu policyjnym