Zmiany w regulaminie obowiązujące od 30 stycznia 2020

Przedstawiamy najnowsze zmiany w Regulaminie usługi blinkee. Nowe zapisy wprowadzają zasady takie jak:

1) Obowiązkiem klienta, w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji, będzie udzielenie niezbędnych danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem przez ubezpieczyciela.

2) W nowym Regulaminie podkreślone zostało, że Klient na dzień zawarcia umowy wypożyczenia zobowiązany jest posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

3) W punkcie 6. Regulaminu została szczegółowo wyjaśniona kwestia opłaty aktywacyjnej: to znaczy, że w momencie rejestracji nowych Użytkowników oraz zakończenia rejestracji przez Użytkowników, którzy do 22.09.2019 r. nie dokończyli procesu rejestracji (akceptacja regulaminu, podpięcia karty płatniczej), pobierana jest opłata aktywacyjna w wysokości 5zł. Aby pobrać tę opłatę należy wejść w zakładkę Płatności w aplikacji Blinkee.city. Pobrana kwota pozostaje do dyspozycji nowych Użytkowników i może być wykorzystana w usługach blinkee.city. Opłata aktywacyjna nie podlega zwrotowi.

4) Wyznaczony został maksymalny czas trwania wypożyczenia pojazdu - 72h. Po przekroczeniu 72h przejazd jest automatycznie kończony, a na Użytkownika nakładana jest opłata dodatkowa, zgodnie cennikiem opłat dodatkowych.

5) Ponadto Spółka Green Electricity (GE) ma możliwość obciążenia karty płatniczej użytkownika w przypadku naliczenia opłat określonych w Cenniku, wynikających z naruszenia zapisów Regulaminu. Potrącenie dokonywane jest po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika o potrąceniu.

6) Dodany został zapis mówiący o tym, że w przypadku braku odpowiedzi ze strony reklamującego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od GE, reklamacja zostanie rozpatrzona z poszanowaniem słusznych interesów obu stron.

7) Została doprecyzowana czynność „usunięcia konta” i zostało wyjaśnione, iż Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 14 dni, od momentu wysłania przez Użytkownika informacji o chęci rozwiązaniu Umowy na adres email: contact.pl@blinkee.city.

Niezależnie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem w całości, aby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.

15-01-2020

Pozostałe aktualności