Cennik

1. System bezobsługowego roweru miejskiego

1.1. Ceny i opłaty za korzystanie z z systemu bezobsługowego roweru miejskiego w Milanówku.

Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty
(brutto)
1. Pierwsze 7 minut gratis, każde rozpoczęte 30 minut 1,00 zł
2. 30 minut pauzy 1,00 zł
Lp. Rodzaj opłaty Kwota opłaty
(brutto)
1. Pozostawienie roweru poza wyznaczoną strefą 5,00 zł
2. Pozostawienie roweru poza obszarem świadczenia usługi, zaznaczonym w aplikacji 300 zł
3. Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru 4500 zł

1.2. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu bezobsługowego roweru miejskiego w Rzeszowie.

Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty
(brutto)
1. Pierwsze 2 minuty gratis, każde rozpoczęte 30 minut 1,00 zł
2. 30 minut pauzy 1,00 zł
Lp. Rodzaj opłaty Kwota opłaty
brutto
1. Pozostawienie roweru poza wyznaczoną strefą parkowania 5,00 zł
2. Pozostawienie roweru poza obszarem świadczenia usługi, zaznaczonym w aplikacji 300 zł
3. Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru 4500 zł
4. Kaucja za sprzętu:
– powerbank zasilający rower elektryczny (opłata jednorazowa, zwracana po zakończeniu najmu) 170,00 zł
5. Opłata za sprzęt dodatkowy:
– powerbank (opłata miesięczna) 35 zł/miesiąc

2. System elektrycznego skutera miejskiego

2.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w Warszawie, Milanówku, Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Giżycku i Rzeszowie.

Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty
(brutto)
1. 1 minuta jazdy 0,59 zł
2. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
3. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera.
Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia.
69 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 300 zł
2. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku, gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością Klienta. koszt usługi naprawy, ale nie więcej niż 500 zł
3. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
4. Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu 100 zł koszt przestawienia pojazdu + koszt ewentualnego postępowania administracyjnego (mandat)
5. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług 100 zł koszt transportu + naliczony czas wypożyczenia.
6. Wartość pojazdu 13 300 zł

2.2. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie), Kołobrzegu i we Wrocławiu.

Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty
(brutto)
1. 1 minuta jazdy 0,69 zł
2. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
3. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera.
Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia.
69 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 300 zł
2. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku, gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością Klienta. koszt usługi naprawy, ale nie więcej niż 500 zł
3. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
4. Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu 100 zł koszt przestawienia pojazdu + koszt ewentualnego postępowania administracyjnego (mandat)
5. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług 100 zł koszt transportu + naliczony czas wypożyczenia.
6. Wartość pojazdu 13 300 zł

2.3. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w powiecie ostrowskim.

Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty
(brutto)
1. 10 minut jazdy 4,00 zł
2. 1 minuta pauzy/postoju 0,09 zł
3. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera.
Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia.
69 zł
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 300 zł
2. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku, gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością Klienta. koszt usługi naprawy, ale nie więcej niż 500 zł
3. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
4. Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu 100 zł koszt przestawienia pojazdu + koszt ewentualnego postępowania administracyjnego (mandat)
5. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług 100 zł koszt transportu + naliczony czas wypożyczenia.
6. Wartość pojazdu 13 300 zł

3. System elektrycznego skutera miejskiego – Chorwacja

3.1. Ceny i opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w Chorwacji.

Lp. Czas trwania wypożyczenia Kwota opłaty
1. 10 minut jazdy 1,59 kn
2. 1 minuta pauzy/postoju 0,29 kn
3. Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera.
Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia.
249 kn
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1. Utrata/zagubienie kasku 500 kn
2. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku, gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością Klienta. koszt usługi naprawy, ale nie więcej niż 900 kn
3. Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
4. Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu 200 kn koszt przestawienia pojazdu + koszt ewentualnego postępowania administracyjnego (mandat)
5. Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług 200 kn koszt transportu + naliczony czas wypożyczenia.
6. Wartość pojazdu 23 000 kn