Cjenik

R. br. Vrijeme najma Iznos naknade
1. 1 minutu vožnje 1,59 kuna
2. 1 minutu parkiranje 0,29 kuna
3. Maksimalno dnevno plaćanje
Dan vožnje za razdoblje od 00:00 do 23:59 jednog dana.
249 kuna

 

R. br. Nezgoda Približna visina štete
1. Gubitak/zametanje kacige 500 kuna
2. Trošak limarsko-lakirerskih popravaka te zamjenskih dijelova i opreme, u slučaju kada je popravak pokriven odgovornošću Klienta. trošak usluge popravka, ali ne više od 900 kuna
3. Trošak popravka Vozila u slučaju kada je Klijent vozio Vozilo pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava sav trošak popravka uzimajući u obzir prijevoz vozila i moguće sudske troškove
4. Parkiranje/povrat Vozila na nepravilan način, na nedozvoljenom mjestu 200 kuna trošak premještanja vozila + trošak mogućeg upravnog postupka (kazna)
5. Trošak prijevoza Vozila do administrativnih granica Područja pružanja usluga, u slučaju prestanka najma izvan određenog Područja pružanja usluga 200 kuna trošak prijevoza + uračunato vrijeme najma.
6. Vrijednost vozila 23.000 kun (s PDV-om)